Video
Công đức
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO SỐ 4 CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 25/11/2022 VỀ TÌNH HÌNH NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ BẮC NINH

Ngày 24/11/2022 HĐHNVN đã nhận được giấy mời số 264/GMTrTNV2 ngày 24/11/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra rà soát đơn của Hội người họ Nguyễn Việt Nam  theo công văn 3415 UBND-TNMT ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xem xét đề nghị của Hội người họ Nguyễn Việt ...

Danh Nhân Họ Nguyễn Nổi Tiếng Trong Lịch Sử

DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Đại thi hào Nguyễn Du: Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu 1765- mất năm Canh Thìn 1820 tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, ...

Lịch Sử Dòng Họ Nguyễn

CHƯƠNG X HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THỜI TÂY SƠN (1788 - 1802)

10.1. Nhà Tây Sơn (家西山) hay Vương triều Tây Sơn (西山朝; Tây Sơn triều) (kéo dài từ 1788 đến 1802) là triều đại được ra đời trong giai đoạn khởi nghĩa nông dân của ba anh em Tây Sơn và thành lập vương triều này trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Hậu Lê trong lịch sử Việt ...

Thư viện ảnh