Video
Công đức
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

CỬU ĐỈNH CỦA NHÀ NGUYỄN ĐƯỢC UNESCO VINH DANH VÀ ĐÔI NÉT SUY NGHĨ VỀ NHỮNG VẬT THỂ  ĐÃ CÔNG ĐỨC CHO NHÀ THỜ TỔ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày 8/5/2024, một tin vui đến với người dân họ Nguyễn nói riêng và Việt Nam nói chung khi những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế (Cửu đỉnh - Hoàng Cung Huế) vừa được vinh danh di sản tư liệu thế giới. Cửu đỉnh được coi như biểu trưng và là pháp khí của triều đình nhà Nguyễn đương ...

Danh Nhân Họ Nguyễn Nổi Tiếng Trong Lịch Sử

DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Đại thi hào Nguyễn Du: Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu 1765- mất năm Canh Thìn 1820 tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, ...

Lịch Sử Dòng Họ Nguyễn

CHƯƠNG X HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THỜI TÂY SƠN (1788 - 1802)

10.1. Nhà Tây Sơn (家西山) hay Vương triều Tây Sơn (西山朝; Tây Sơn triều) (kéo dài từ 1788 đến 1802) là triều đại được ra đời trong giai đoạn khởi nghĩa nông dân của ba anh em Tây Sơn và thành lập vương triều này trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Hậu Lê trong lịch sử Việt ...

Thư viện ảnh