Video
Công đức
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”

    Để phát triển hơn nữa tính chất của tổ chức xã hội dòng họ Nguyễn Việt Nam trên toàn quốc và thế giới, Ban thường vụ trung ương Hội người họ Nguyễn Việt Nam quyết định thành lập tổ chức “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”. Đây là tổ chức tự ...

Danh nhân

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM - NHÀ TIÊN TRI LỖI LẠC

Nguyễn Bỉnh Khiêm (chữ Hán: 阮秉謙; 1491–1585), tên huý là Nguyễn Văn Đạt, tên tự là Hanh Phủ (亨甫), hiệu là Bạch Vân cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt ...

Thư viện ảnh