Video
Công đức
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THAM DỰ BUỔI SINH HOẠT DÒNG HỌ NGUYỄN ĐÔNG TÁC –TRUNG TỰ, HÀ NỘI

Nhận lời mời của BLL dòng họ Nguyễn Đông Tác – Trung Tự, Hà Nội, ngày 24/9/2017 Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã tới tham dự. Theo tài liệu trong cuốn Thọ Xương Đông Tác Nguyễn thị Thế phả, soạn năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) thì dòng họ Nguyễn Đông Tác có nguồn gốc từ Gia Miêu ngoại trang, Thanh ...

Danh nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong người dân Việt Nam và thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969 (tức ngày 21 tháng 7 âm lịch) tại thủ đô Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi. Do hoàn cảnh thời chiến, để tránh trùng với ngày Quốc khánh, ngày mất của Người ban đầu được Ban Lãnh đạo Đảng công bố là ngày 3 tháng ...

Lịch Sử Dòng Họ Nguyễn

Vua Gia Long với những nhận định

Nguyễn Ánh là vị vua có công khi thống nhất Việt Nam sau gần 300 năm chia cắt và chiến tranh kể từ thời Nam Bắc triều tới hết thời Tây Sơn (1533-1802). Sau đây là một số lời nhận xét của các sử gia, nhà nghiên cứu về ông: Nhận định chung “Vua Thể tổ là ông vua có tài trí, rất khôn ngoan, ...

Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động