Video
Công đức
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

HĐHNVN ĐÂNG HƯƠNG ĐỀN THÁC BỜ

Được sự giúp đỡ của HĐHN tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 25/2/2024 HĐHNVN đã đi dâng hương lễ bà Chúa Thượng Ngàn ở đền Thác Bờ hồ Hòa Bình. Đoàn người đi lễ tấp nập, Hồ Hòa Bình nước trong vắt, hai bên đều là núi cao chiếu dọi xuống làn nước trong như bức tranh thủy mặc, tạo nên khu du lịch ...

Danh Nhân Họ Nguyễn Nổi Tiếng Trong Lịch Sử

DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Đại thi hào Nguyễn Du: Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu 1765- mất năm Canh Thìn 1820 tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, ...

Lịch Sử Dòng Họ Nguyễn

CHƯƠNG X HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THỜI TÂY SƠN (1788 - 1802)

10.1. Nhà Tây Sơn (家西山) hay Vương triều Tây Sơn (西山朝; Tây Sơn triều) (kéo dài từ 1788 đến 1802) là triều đại được ra đời trong giai đoạn khởi nghĩa nông dân của ba anh em Tây Sơn và thành lập vương triều này trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Hậu Lê trong lịch sử Việt ...

Thư viện ảnh