Video
Công đức
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG
Danh nhân

Tiền quân Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Thành (chữ Hán: 阮文誠; 1758 - 1817) là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn đồng thời là một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, trở thành vị vua đầu tiên (vua Gia Long) của triều Nguyễn - triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam (1802-1945). Nguyễn ...

Thư viện ảnh