Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

CLB đã thăm hỏi và chúc Tết đầu năm Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Ngày đăng: 07/12/2016
Tóm tắt:

CLB đã thăm hỏi và chúc Tết đầu năm Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Nội dung:

Ngày 26/2/2016 CLB đã thăm hỏi và chúc Tết đầu năm Hội người họ Nguyễn Việt Nam và nhận được từ Hội những lời chỉ bảo ân cần

 Một số hình ảnh của cuộc thăm

 

 

 

 

Thư viện ảnh