Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Cụ Nguyễn Thị Bát 90 Tuổi 34 Hưu trí, Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội công đức xây nhà truyền thống Họ Nguyễn Việt Nam 10.000.000đ

Ngày đăng: 03/03/2017
Tóm tắt:

Cụ Nguyễn Thị Bát 90 Tuổi 34 Hưu trí, Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội công đức xây nhà truyền thống Họ Nguyễn Việt Nam 10.000.000đ

Nội dung:

Cụ Nguyễn Thị Bát 90 Tuổi 34 Hưu trí, Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội tại Hội nghi tổng kết hoạt động của Hội năm 2016 đã công đức xây nhà truyền thống Họ Nguyễn Việt Nam 10.000.000đ. Hội đặc biệt tri ân công đức của Cụ. Hội kính chúc cụ thượng thượng thọ khỏe mạnh bình an!

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh