Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM 9/10/2017

Ngày đăng: 10/10/2017
Tóm tắt:

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM 9/10/2017

Nội dung:

Số TT

Đơn vị, cá nhân

Địa chỉ

Tiền (đ)

Ghi chú

1

Cháu gái họ Nguyễn xin dấu tên

TP. Hà Nội

1.000.000

Lấy tiền ở lợn tiết kiệm để công đức

2

Người con gái họ Nguyễn dấu tên

TP. Hà Nội

1.000.000

 

3

Người con gái họ Nguyễn dấu tên

TP. Hà Nội

5 00.000

 

 

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh