Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 6/10/2017

Ngày đăng: 09/10/2017
Tóm tắt:

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 6/10/2017

Nội dung:

Số TT

Đơn vị, cá nhân

Địa chỉ

Tiền (đ)

Ghi chú

1

Cháu Nguyễn Ngọc Tường Vy 8 tuổi

TP. Hồ Chí Minh

100.000

Lấy tiền ở lợn tiết kiệm để công đức

2

Cháu Nguyễn Quang Minh 11 tuổi

TP. Hồ Chí Minh

100.000

Lấy tiền ở lợn tiết kiệm để công đức

3

Vợ chồng anh Nguyễn Minh Đức

TP. Hồ Chí Minh

1.000.000

 

 

Trích nguồn: Từ nguồn công đức

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh