Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DANH SÁCH TIẾP TỤC CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (từ 8/5/2020– 30/5/2020)

Ngày đăng: 30/05/2020
Tóm tắt:

DANH SÁCH TIẾP TỤC CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (từ 8/5/2020– 30/5/2020)

Nội dung:

DANH SÁCH TIẾP TỤC CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM (từ 8/5/2020– 30/5/2020)

92. Gia đình ông Nguyễn Đình Thắng bà Nguyễn Phương Cẩm, 39BT 2 Bắc Linh Đàm Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội: 1.000.000đ

93.Chị Nguyễn Minh Tới, Lạc Thuỷ Hoà Bình: 500.000đ

94. An Nguyễn: 1.000.000đ

95. Cụ Nguyễn Văn Thân, quê ở Ngòi Ngang, Khánh Thành, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình: 1.000.000đ

96. Anh Nguyễn Phi Long, Sydney, Australia: 10.000.000đ

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh