Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Ngày 02/9/2016 bà Nguyễn Thị Chuyên ở quận Ba Đình, Hà Nội đã tặng Hội 1.000.000đ

Ngày đăng: 04/12/2016
Tóm tắt:

Ngày 02/9/2016 bà Nguyễn Thị Chuyên ở quận Ba Đình, Hà Nội đã tặng Hội 1.000.000đ

Nội dung:

Ngày 02/9/2016 bà Nguyễn Thị Nguyễn ở quận Ba Đình, Hà Nội đữ đến văn phòng Hội 45 kim Mã, Ba Đình, Hà nội xin ra nhập Hội người họ Nguyễn Việt Nam và đã tặng Hội 1.000.000đ. Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã chấp nhận và tri ân với tấm lòng của thành viên mới này. Hội đã tặng thành viên mới này cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” và cuốn “Những đền thờ, cung điện họ Nguyễn Việt Nam”

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh