Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Ngày 17/10/2017 bà Nguyễn Thị Kim Oanh cùng chồng là Lê Văn Dũng đã gửi tới Hội người họ Nguyễn Việt Nam 10.000.000đ (mười triệu đồng) công đức cho công cuộc xây dựng Từ đường họ Nguyễn Việt Nam.

Ngày đăng: 18/10/2017
Tóm tắt:

Ngày 17/10/2017 bà Nguyễn Thị Kim Oanh cùng chồng là Lê Văn Dũng đã gửi tới Hội người họ Nguyễn Việt Nam 10.000.000đ (mười triệu đồng) công đức cho công cuộc xây dựng Từ đường họ Nguyễn Việt Nam.

Nội dung:

Ngày 17/10/2017 bà Nguyễn Thị Kim Oanh cùng chồng là Lê Văn Dũng Công ty Dũng Tân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã gửi tới Hội người họ Nguyễn Việt Nam 10.000.000đ (mười triệu đồng) công đức cho công cuộc xây dựng Từ đường họ Nguyễn Việt Nam.

    Hội xin được tri ân tấm lòng hảo tâm công đức này. 

    Kính chúc bà Nguyễn Thị Kim Oanh cùng chồng là Lê Văn Dũng an khang, thịnh vượng!

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh