Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Ngày 27/04/2019 Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam công đức cho Hội 10.000.000đ tiền nhuận bút tái bản cuốn sách: “Di sản văn hóa dòng họ-Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam” và 25 cuốn sách kể trên trị giá 9.750.000đ

Ngày đăng: 28/04/2019
Tóm tắt:

Ngày 27/04/2019 Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam công đức cho Hội 10.000.000đ tiền nhuận bút tái bản cuốn sách: “Di sản văn hóa dòng họ-Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam” và 25 cuốn sách kể trên trị giá 9.750.000đ

Nội dung:

Ngày 27/04/2019 Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội người họ Nguyễn Việt Nam công đức cho Hội 10.000.000đ tiền nhuận bút tái bản cuốn sách: “Di sản văn hóa dòng họ-Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam” và 25 cuốn sách kể trên trị giá 9.750.000đ

Thư viện ảnh