Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Ngày 6-7-2019 ông Nguyễn Hữu Minh đã công đức 100.000đ

Ngày đăng: 06/07/2019
Tóm tắt:

Ngày 6-7-2019 ông Nguyễn Hữu Minh đã công đức 100.000đ

Nội dung:

Ngày 6-7-2019 ông Nguyễn Hữu Minh sinh năm 1943 quê ở xóm Núi, xã Cộng Hòa huyện Quốc Oai Tp. Hà Nội đến văn phòng Hội để tìm hiểu về Hội, mua sách và đã công đức 100.000đ

Trích nguồn: Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh