Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Ts. Nguyễn Văn Kiệm tặng Hội 25 cuốn sách

Ngày đăng: 30/08/2016

Nội dung:

        Ngày 30/8/2016 Ts. Nguyễn Văn Kiệm - Tác giả cuốn sách: “Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam” tặng Hội người họ Nguyễn Việt Nam 25 cuốn sách trên trị giá 6.250.000đ để Hội làm công tác ngoại giao

 

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh