Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DANH NHÂN HỌ NGUYỄN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Ngày đăng: 15/10/2022
Tóm tắt:

DANH NHÂN HỌ NGUYỄN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Nội dung:

DANH NHÂN HỌ NGUYỄN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Trước hết ta phải hiểu Danh nhân ở đây giới hạn như thế nào?

Là người có danh tiếng và được xã hội công nhận

Hay là người có danh tiếng và được công chúng thừa nhận một cách rộng rãi, với hệ quả trực tiếp là được các phương tiện truyền thông đại chúng ca ngợi.

Hay chỉ là người có danh tiếng bởi có công trạng với xã hội và được xã hội ghi nhận. Họ có thể là những nhà văn hoá, nhà quân sự, nhà khoa học...

Ở bài viết này chúng ta giới hạn danh nhân là người có danh tiếng, có công trạng với xã hội và được xã hội ghi nhận.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Con người Việt Nam, từ xưa đến nay không ngừng phải vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, luôn thường trực với mệnh sống còn của dân tộc, đưa dân tộc ta vững bước đi lên sứng tầm với các dân tộc quốc tế. Trong môi trường lịch sử đấu tranh dựng nước và giữa nước thấm đẫm đầy máu và nước mắt ấy, dân tộc Việt Nam luôn luôn sản sinh những người con anh hùng, những bậc tài cao đức trọng, những con người có đầy nghị lực, ý chí và sự thông minh hơn người, có đức hy sinh cao cả để làm cho non sông đất nước ta, cho dân tộc ta thêm niềm tự hào. Để rồi những con người đó được dân tộc ta tôn vinh như những anh hùng của dân tộc. Nhiều người đã được linh thiêng hóa trở thành biểu tượng của những uy lực tối cao trong đời sống sinh hoạt tinh thần của cộng đồng với những nét tích cực và hữu ích. Phải chăng đó là các Danh nhân. Trong Danh nhân có Danh nhân thế giới, Danh nhân Dân tộc, Danh nhân văn hóa, Danh nhân Quân sự... Vậy sự chuẩn mực này này nên làm rõ trong bộ từ điển tiếng Việt.

Trong lịch sử Việt Nam dòng họ nào cũng có danh nhân. Chính họ là những ngôi sao sáng góp phần làm nên những trang sử mới, trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong dòng lịch sử đó họ Nguyễn Việt Nam cũng vậy và trong lĩnh vực nào cũng có.

Họ Nguyễn Việt Nam rất tự hào vì có 3 danh nhân văn hóa, những người có tài năng lỗi lạc, đạo đức cao cả, có những trước tác văn học nổi tiếng và có giá trị nhân văn cao quý, có tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa cộng đồng qua nhiều giai đoạn lịch sử được Unesco công nhận là danh nhân văn hóa thế giới đó là: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc.

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh