Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

HỌ NGUYỄN VIỆT NAM HÃY ĐOÀN KẾT

Ngày đăng: 05/04/2020
Tóm tắt:

HỌ NGUYỄN VIỆT NAM HÃY ĐOÀN KẾT

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH LÀ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

Nội dung:

Trong tiếng Việt, đoàn kết có nghĩa là hội tụ lại, họp lại một cách hiệu quả, "Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung".

Đoàn kết và đại đoàn kết dân tộc là một nội dung xuyên suốt trong tư tưởng cũng như trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng. Tư tưởng “Đoàn kết” và “Đoàn kết dân tộc” là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ thời kỳ đầu lãnh đạo cách mạng cho đến lúc Người sắp ra đi đặc biệt quan tâm và coi trọng.

Có thể nói, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta chỉ có thể được thực hiện và thành công bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, theo quan niệm của Người “đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.(http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/)

Họ Nguyễn Việt Nam có một lịch sử oai hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước, đã sinh ra biết bao anh hùng, nhân kiệt làm nên lịch sử của họ Nguyễn chúng ta và góp phần làm nên lịch sử của nước Việt Nam, để lại cho người con họ Nguyễn biết bao niềm tự hào và kiêu hãnh.

Hiện nay các trang về họ Nguyễn như đồng niên, doanh nghiệp doanh nhân, cộng đồng họ Nguyễn, Họ Nguyễn Việt Nam, CLB tuổi trẻ họ Nguyễn... đã hội tụ được rất nhiều người họ Nguyễn tham gia. Các bạn đã biết dựa vào hai tiếng “HỌ NGUYỄN” để kết nối mọi người với nhau trong xã hội. Đó là điều phấn khởi.

Vậy để đi đến thắng lợi các bạn hãy thực hiện phương châm và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc mà người họ Nguyễn chúng ta luôn tự hào là “Đoàn kết, đại đoàn kết” là kim chỉ nam của tổ chức mình, của họ Nguyễn Việt Nam.

HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM kêu gọi các bạn vì Họ Nguyễn Việt Nam vì Tổ tiên và các lớp ông cha chúng ta các bạn hãy ĐOÀN KẾT LẠI, ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH LÀ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG.

Chúc các bạn đoàn kết và thành công!

Hà Nội, ngày 4/4/2020

TM/HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh