Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Đại hội đại biểu những người họ Nguyễn ở thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 27/05/2015

Nội dung:

 Theo nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội người họ Nguyễn Việt Nam lần thứ nhất 27/12/2014 về việc phát triển các Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp tỉnh và thành phố. Ngày 26/5/2015 những người họ Nguyễn ở thành phố Hà Nội trong BCH Trung ương Hội đã nhất trí sẽ tiến hành tổ chức đại hội đại biểu những người họ Nguyễn ở thành phố Hà Nội để thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam TP. Hà Nội. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2015.

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, là nơi hội tụ của rất nhiều hiền tài họ Nguyễn thời xưa, nay là nơi hội tụ những chính khách, những doanh nhân họ Nguyễn, cùng bao người con họ Nguyễn cần cù lao động xây dựng Thủ đô tươi đẹp.

Hội người họ Nguyễn Việt Nam tin tưởng rằng Đại hội thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ thành công tốt đẹp.

  Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015

Thư viện ảnh