Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

ĐÚC TƯỢNG VUA GIA LONG Ở ĐỀN THỜ PHÚ QUỐC

Ngày đăng: 17/11/2022
Tóm tắt:

ĐÚC TƯỢNG VUA GIA LONG Ở ĐỀN THỜ PHÚ QUỐC

Nội dung:

Theo tin bài ảnh từ Trang HĐ NPT Việt Nam. Tác giả Nguyễn Phước Bửu Nam.

Sáng thứ tư ngày 16/11/2022, Ban Chủ Tự Đền Thờ Vua Gia Long ở Phú Quốc cùng HĐ NPTVN đến cơ sở đúc đồng của Nghệ nhân Nguyễn Văn Thuận để chứng kiến mở cốp pho tượng đồng của Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế.

Mọi người hết sức hồi hộp pha chút lo lắng chờ đợi các thợ lành nghề đưa tượng Ngài dưới hầm đúc đồng lên và bắt đầu phá lớp xỉ đồng bên ngoài ,dần dần khuôn mặt Đức Hoàng Đế hiện ra với thần sắc thật đẹp, nhân hậu, khoan hoà mà uy nghi.

Anh Lê Thành Long, tôi, mệ Vĩnh Dũng, mệ Bửu Tuấn, mệ Tôn Thất Hộ và các bà con chứng kiến hết sức vui mừng vì tin rằng đây là một pho tượng đẹp, có thần thái không phụ công và tấm lòng của ban chủ tự Đền Thờ Vua Gia Long, nhân dân Nam Bộ và đảo Phú Quốc

Mệ Vĩnh Dũng viết về sự kiện này như sau:

“Đại sự Cát tường, ai nấy vui mừng khi thấy phần Tượng đồng lộ ra lần lần, rất đẹp, THẦN THÁI UY NGHI VÀ THÂN THIỆN, NGHỆ THUẬT RẤT ĐẸP, KỸ THUẬT ĐÚC ĐỒNG RẤT TỐT. ông Thuận nói 3 tháng sau làm phần hoàn thiện mỹ thuật cự phẩm thì rất đẹp. Hoan hô!”

-Pho tượng Đức Thế Tổ này là do Ban Chủ Tự Đền Thờ Vua Gia Long ở Phú Quốc đặt cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Thuận thực hiện

Hà Nội, ngày 17/11/2022

Tin và ảnh từ Kỳ Bảo, Nguyễn Phước Bảo Kỳ và Bửu Nam Nguyễn Phước

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh