Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

HĐHNVN ĐÓN TIẾP ĐOÀN PHỤ NỮ HỌ NGUYỄN TỈNH HÀ GIANG VÀ CÙNG ĐOÀN VÀO LĂNG VIẾNG BÁC

Ngày đăng: 30/04/2024
Tóm tắt:

HĐHNVN ĐÓN TIẾP ĐOÀN PHỤ NỮ HỌ NGUYỄN TỈNH HÀ GIANG VÀ CÙNG ĐOÀN VÀO LĂNG VIẾNG BÁC

Nội dung:

Hôm nay nhân ngày lễ 30/4/2024 HĐHNVN đã đón đoàn phụ nữ họ Nguyễn tỉnh Hà Giang và cùng đoàn vào lăng viếng Bác, HĐHNVN đã tặng đoàn Hà Giang mỗi người bức huy hiệu chân dung của Bác, buổi trưa đã cùng ăn với đoàn. Cuộc gặp mặt diễn ra thật vui vẻ ấm tình của người họ Nguyễn.

HĐHNVN trân trọng cảm ơn sự chỉ dẫn và đón đoàn của Ban lãnh đạo Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho Đoàn xem những thước phim về những ngày cuối cùng của Bác thật là xúc động và cho đoàn vào cổng số 8 không qua khâu xếp hàng.

HĐHNVN cũng trân thành cảm ơn các nhà tài trợ: ông Nguyễn Hữu Cải, ông Nguyễn Ngọc Nguyên và chị Nguyễn Thị Thuận đã nhiệt tình giúp đỡ Hội đồng trong việc đón tiếp này.

Hà Nội, ngày 30/4/2024

Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐHNVN

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh