Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

HĐHNVN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN HÙNG ANH

Ngày đăng: 27/04/2024
Tóm tắt:

HĐHNVN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN HÙNG ANH

Nội dung:

Trước tình hình kinh tế khó khăn nên để một mình nhà đầu tư đứng lên mua đất rồi tài trợ cho HĐHNVN xây dựng Nhà thờ là một điều không thể thực hiện được trong lúc này. Mà việc có đất để xây dựng Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam là một điều cấp bách, chúng ta đã lỡ hẹn với Tổ tiên và người dân họ Nguyễn hàng năm nay rồi vì vậy việc mua đất và xây dựng Nhà Tổ là một yêu cầu cấp bách đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của mọi người dưới hình thức Công ty cổ phần nhằm huy động mọi nguồn lực để đầu tư mua đất, xây dựng và quản lý tốt Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam.

Những người góp vốn trong công cuộc mua đất và xây dựng Nhà thờ Tổ sẽ có quyền lợi nhất định trong công ty CP này. Với Ban lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm xây dựng và quản lý, chúng ta sẽ tin tưởng Công ty sẽ làm ăn đạt được hai mục tiêu là: mua đất xây dựng và quản lý tốt Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam và các công việc khác để có lãi chia cho cổ đông và xin mọi người ủng hộ và tích cực tham gia là thành viên của công ty dù chỉ là một viên gạch.

 Trước tình hình đó, hôm nay ngày 27/4/2024 HĐHNVN đã tới thăm và làm việc với nhà đầu tư Nguyễn Hùng Anh và đã được nhà tài trợ chính ủng hộ ý tưởng này trước hết ông đã hứa:

+ Góp vốn cho Công ty: 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng)

+ Khi có đất sẽ tham gia tài trợ cho công cuộc xây dựng Nhà thờ Tổ tới thành công.

HĐHNVN trân trọng cảm ơn ông đã úng hộ ý tưởng của HĐHNVN và đã tiếp tục tham gia và tài trợ cho công cuộc xây dựng Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27/4/2024

HĐHNVN – Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐ  

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh