Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

LỜI KÊU GỌI THAM GIA LÀ THÀNH VIỆN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ THỜ TỔ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/04/2024
Tóm tắt:

LỜI KÊU GỌI THAM GIA LÀ THÀNH VIỆN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ THỜ TỔ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

Kính gửi: Tất cả những người con họ Nguyễn trên đất nước Việt

                 Nam và ở nước ngoài

 

Kính thưa các Quí vị! Việc xây dựng và quản lý Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam là ước mong của bao người con họ Nguyễn. Đây không chỉ là trách nhiệm của những người con họ Nguyễn hôm nay mà chính là tiếng gọi thiêng liêng như một yêu cầu của Tổ tiên ông cha chúng ta. Nhà thờ Tổ là mái nhà chung của họ Nguyễn Việt Nam, thực hiện sự tri ân công đức Tổ tiên và là nơi giáo dục cho mọi người nhớ về nguồn cội, tự hào về dòng họ.

Trước tình hình kinh tế khó khăn nên để một mình nhà đầu tư đứng lên mua đất rồi tài trợ cho HĐHNVN xây dựng Nhà thờ là một điều không thực tế trong lúc này. Chúng ta đã lỡ hẹn với Tổ tiên và người dân họ Nguyễn hàng năm nay rồi.

Chúng ta đều biết “Có đất thì sẽ có Nhà thờ”, mà muốn có đất thì phải có tiền, nếu để có tiền bằng sự công đức thì không biết đến bao giờ. Chúng ta đã kêu gọi việc công đức này từ năm 2015 đến này đã gần 10 năm nhưng mới chỉ được gần 1 tỷ đồng mà còn phải chi vào bao nhiêu công việc của HĐHNVN. Chúng ta rất biết ơn những người đã công đức và cũng đã có nhiều biện pháp để khuyến khích những công đức này như ghi vào sổ vàng, ghi vào bia đá, hàng năm có sự tri ân bằng những hiện vật tri ân ... Chúng ta cũng đã đi tới tận những gia đình họ Nguyễn Việt Nam “giầu nhất đố đổ vách” nhưng cũng chẳng được gì ngoài lời hứa xuông.

Vì vậy việc thành lập CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ THỜ TỔ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM là việc làm đúng đắn nhằm huy động mọi nguồn lực của họ Nguyễn Việt Nam – Một họ lớn nhất nước Việt Nam.

Mục đích yêu cầu của công ty là:

+ Tạo ra tính pháp lý cho quá trình đầu tư mua đất, xây dựng và quản lý Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam.

+ Góp vốn, kêu gọi công đức đầu tư mua đất, xây dựng và quản lý tốt Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam ở Ba Vì Hà Nội.

+ Phục vụ tốt các Hội nghị, Đại hội của Hội đồng, xây dựng Nhà thờ Tổ thành mái nhà chung của họ Nguyễn Việt Nam, thực hiện tri ân công đức Tổ tiên và là nơi giáo dục cho mọi người nhớ về nguồn cội, tự hào về dòng họ.

+ Tạo ra một mô hình tốt cho các nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở các cơ sở miền, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Gắn liền với các Đền Thượng, đền Trung, đền Hạ thờ Đức thánh Tản Viên và đền thờ Bác Hồ ở đỉnh núi Ba Vì và khu di tích lịch sử K9 góp phần tạo ra một khu du lịch tâm linh của vùng.

+ Tham gia các dự án xây dựng mới và tôn tạo các di tích lịch sử có liên quan đến họ Nguyễn Việt Nam.

Chúng ta tin tưởng với Ban lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm xây dựng và quản lý, Công ty sẽ làm ăn đạt được hai mục tiêu là: mua đất xây dựng và quản lý tốt Nhà thờ Tổ họ Nguyễn Việt Nam và các công việc khác để có lãi chia cho cổ đông.

Vì vậy HĐHNVN kêu gọi mọi người hãy ủng hộ và tích cực tham gia là thành viên của công ty dù chỉ là một viên gạch.

Chúc thành công

Những người đã hưởng ứng và tham gia và đăng ký vốn góp vào Công ty:

1. Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam: 200.000.000đ

  1. Ông Nguyễn Hùng Anh – Tổng giáp đốc TOKO Việt Nam: 100.000.000đ
  2. Ông Nguyễn Văn Kiệm – 45 Kim Mã, Ba Đình Tp. Hà Nội: 100.000.000đ
  3. Ông Nguyễn Ngọc Nguyên - 29/4 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội : 50.000.000đ

Danh sách sẽ còn được kéo dài và chúng tôi sẽ đăng tải sau

Hà Nội, ngày 27/4/2024

Chủ tịch HĐHNVN – Ts. Nguyễn Văn Kiệm


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh