Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THIẾP CHÚC TẾT

Ngày đăng: 07/03/2024
Tóm tắt:

THIẾP CHÚC TẾT

Nội dung:

Hôm nay 7/3/2024 HĐHNVN đã nhận được thiếp chúc Mừng năm mới Gáp Thìn của họ Nguyễn tỉnh Bình Định, do bưu điện chuyển đến chậm. HĐHNVN trân trọng cảm ơn họ Nguyễn tỉnh Bình Định. Chúc họ Nguyễn tỉnh Bình Định luôn an khang hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7/3/2024

Ts. Nguyễn Văn Kiệm - Chủ tịch HĐHNVN

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh