Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN

Ngày đăng: 04/04/2024
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN

Nội dung:

Ngày 3/4/2024 HĐHNVN đã nhận được 2 giấy mời: 1 là của dòng họ Nguyễn Đăng ở xã Hoài Bão (có tục danh là làng Bịu), tổng Nội Duệ (nay là xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về dự Húy nhật lần thứ 305 lưỡng quốc trạng nguyên tể tướng Nguyễn Đăng Đạo và kỷ niệm 30 năm đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa. Đây là dòng họ khoa bảng lớn của đất nước Việt Nam. Cụ tể tướng Nguyễn Đăng Đạo có thân phụ là tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh, giữ chức Quốc tử giám tế tửu trong triều Lê. Cụ là cháu ruột của thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, em trai Nguyễn Đăng Tuân. Ngay từ nhỏ cụ đã nổi tiếng thông minh, hoạt bát.

Năm 16 tuổi Nguyễn Đăng Đạo đi thi và đỗ tam trường (tú tài). Năm 19 tuổi lại đỗ đầu hương cống (cử nhân), được triều đình cho vào học tại Quốc Tử Giám. Năm Chính Hòa thứ 4 (Quý Hợi1683) cụ thi đình và đỗ trạng nguyên.

Sau khi đỗ Trạng, cụ được triều đình giao cho giữ nhiều chức vụ quan trọng từ Đô đài ngự sử, Binh bộ Thượng thư rồi lên chức quan cao nhất là Tể tướng đời nhà Hậu Lê.

Từ tháng 1 năm Đinh Sửu 1697 đến tháng 4 năm Mậu Dần 1698, cụ Nguyễn Đăng Đạo đi sứ nhà Thanh Trung Quốc. Văn tài của Nguyễn Đăng Đạo đã làm kinh ngạc cả triều đình nhà Thanh cùng sứ thần các nước. Vua Thanh phong cho cụ là Trạng nguyên của Bắc triều, ban mũ áo, võng lọng cho cụ vinh quy về nước.

Theo https://baomoi.com 08/11/2016: Quê hương của cụ Nguyễn Đăng Đạo gắn với vùng đất giai thoại tiên giáng trần du ngoạn. Khung cảnh thiên nhiên nên thơ với bao câu chuyện như Từ Thức – Giáng Hương trên núi Phật Tích; Vương Chất gặp tiên ở núi Tiên Du; hay những lời ca quan họ tình tứ đắm say… Và câu chuyện bà Ngọc Nhĩ khi mang thai Đăng Đạo cũng đầy huyền hoặc: Một đêm mùa hạ trăng sáng, bà Ngọc Nhĩ nằm mộng ra giếng lấy nước, sao sa xuống thùng nước, bà bèn lấy khăn bịt lại mang về và mang thai... và bao nhiệu câu chuyện khác về cụ. Khi cụ mất hai bên mộ có đối câu đối:

Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu
Trạng nguyên tể tướng thế gian vô

Nghĩa là: Tiến sĩ (làm) thượng thư thiên hạ có (nhiều); Trạng nguyên (làm) tể tướng thiên hạ không có ai.

Tuy nhiên HĐHNVN lại nhận được giấy mời về dự Hội nghị nhằm củng cố tổ chức BCH họ Nguyễn tỉnh Vĩnh Phúc cùng ngày nên không tham dự đến với lễ Húy nhật lần thứ 305 lưỡng quốc trạng nguyên tể tướng Nguyễn Đăng Đạo của dòng họ Nguyễn Đăng. Vậy xin cáo lỗi với dòng họ Nguyễn Đăng tỉnh Bắc Ninh HĐHNVN có cử ông Nguyễn Xuân Thụy đi thay có gì mong họ Nguyễn Đăng cảm thông cảm cho.

 Xin chúc buổi lễ thành công.

Hà Nội, ngày 4/4/2024

Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐHNVN


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh