Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TIN VUI TÀI TRỢ TÁI BẢN CUỐN “LỊCH SỬ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 26/04/2024
Tóm tắt:

TIN VUI TÀI TRỢ TÁI BẢN CUỐN “LỊCH SỬ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

Ngày 26/4/2024 HĐHNVN nhận được từ ông Nguyễn Hữu Cải – Phó chủ tịch HĐHNVN – Chủ tịch HĐHNVN Tp. Hà Nội  ở xã Liên Trung huyện Đan Phượng Tp. Hà Nội tài trợ 10.000.000đ (Mười triệu đồng) cho việc tái bản có bổ sung cuốn Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam do tác giả Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐHNVN.

HĐHNVN trân trọng cảm ơn ông và gia đình.

Chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe an khang!

 Hà Nội, ngày 26/4/2024

Chủ tịch HĐHNVN: Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh