Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

KẾT TOAN THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ngày đăng: 14/01/2022
Tóm tắt:

KẾT TOAN THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2021

Nội dung:

Tồn chuyển từ năm 2020: 141.776.903 đ (Một trăm bốn mốt triệu bẩy trăm bẩy sáu ngàn chín trăm không ba đồng)

Tổng thu trong năm 2021: 201.532.489 đ ( Hai trăm không một triệu năm trăm ba hai ngàn bốn trăm tám chín đồng)

Tổng chi trong năm 2021: 114.411.117 đ (Một trăm mười bốn triệu bốn trăm mười một ngàn một trăm mười bẩy đồng)

Tồn chuyển sang năm 2022: 228.898.275 đ (Hai trăm hai mươi tám triệu tám trăm chín tám ngàn hai trăm bảy mươi lăm đồng). Tổng số tiền này được gửi trong ngân hàng.

Trong năm 2021 chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và chi ân tất cả những người đã công đức cho công cuộc xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam, chính nhờ sự công đức này mà số dư trong quĩ Hội mới có được số tồn trên, đặc biệt là những cá nhân, tập đoàn, doanh nghiệp đã công đức cho Hội từ 5 triệu đồng trở lên đó là:

+ Tập đoàn Hưng Thịnh tỉnh Bình Định: 100.000.000đ

+ Ông Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó chủ tịch HĐHNVN cùng gia đình ở 29/4 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội: 30.000.000đ

+ Ts. Nguyễn Nguyễn Thị Kim Oanh, địa chỉ Trường ĐHSP Hà Nội: 10.000.000đ

+ Chị Nguyễn Thị Dịu ở Thành phố Hồ Chí Minh (công đức lần thứ 2): 5.000.000đ, cộng cả lần 1 năm 2020 là 10.000.000đ

+ Anh Nguyễn Ngọc Minh Cường cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh Vân Chủ công ty TNHH Thương mại Thép Vân Cường ở 622 đường cách mạng tháng 8 P. Gia Sàng, Tp. Thái Nguyên: 5.000.000đ

Các số liệu này do kế toán của HĐ báo cáo và đã được Chủ tịch HĐ kiểm tra

Kính chúc toàn thể các Quí vị năm 2022 thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và cống hiến nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.

Hà Nội, ngày 31/12/2021

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh