Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

BỐN TẠ SÁCH (200 CUỐN) LỊCH SỬ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM ĐÃ VỀ TỚI VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 02/03/2020
Tóm tắt:

BỐN TẠ SÁCH (200 CUỐN) LỊCH SỬ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM ĐÃ VỀ TỚI VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

Ngày 01/3/2020 Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn (Nhà sách) đã chuyển tới Văn phòng Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam 200 cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” của tác giả Ts. Nguyễn Văn Kiệm do NXB Hồng Đức xuất bản năm 2018 tương đương với 4 tạ sách từ thành phố Hồ Chí Minh ra theo thỏa thuận giữa hai bên với giá rất hữu nghị: 150.000đ/cuốn trong khi đó giá trên bìa sách mà Nhà sách bán ra thị trường là 670.000đ/cuốn.

Số sách trên là để phục vụ cho Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam làm quà trong ngày Động thổ Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh sau khi Hội đồng đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và một phần cũng làm công tác ngoại giao của Hội đồng.

Từ những năm 2014 Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn luôn là bạn đồng hành với Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam mà tiền thân là Hội người họ Nguyễn Việt Nam để xuất bản và phát hành quảng bá những tác phẩm của Hội. Đây cũng là một người con họ Nguyễn Việt Nam. Việc làm của Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn là rất đáng hoan nghênh và đáng được trân trọng cổ vũ.

Hà Nội, ngày 02/3/2020

           Chủ tịch HĐ

     Ts. Nguyễn Văn Kiệm

 


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động