Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ CÓ MẶT TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỂ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ngày đăng: 25/06/2022
Tóm tắt:

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ CÓ MẶT TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỂ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Nội dung:

Hôm nay 25/6/2022 Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam cùng các đơn vị tỉnh bạn đã có mặt ở thành phố Hải Phòng - Quê hươn Hoa Phượng đỏ để tham dự Đại hội đại biểu họ Nguyễn Tp. Hải Phòng lần thứ nhất 26/6/2022

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh