Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

CẢNH BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/06/2020
Tóm tắt:

CẢNH BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

Hiện nay Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam ra lời kêu gọi công đức xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam. Tuy nhiên có nhiều kẻ lợi dụng việc này đã ra lời kêu gọi tặng sách hoặc kỷ vật với điều kiện gửi tiền công đức cho xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam với số tiền có thể lên tới tiền triệu vào tài khoản của họ mà không phải là tài khoản của Hội đồng. Tài khoản của Hội đồng duy nhất chỉ có số tài khoản: 1014610391 ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank VCB) chủ tài khoản là Nguyễn Văn Kiệm, (có ảnh dưới kèm theo), còn tất cả đều là lừa đảo. Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam không và sẽ không bao giờ đưa ra việc tặng sách hay kỷ vật hoặc tặng với điều kiện công đức kể trên.

Vậy Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam cảnh báo với tất cả mọi người dân họ Nguyễn trong và ngoài nước biết rõ việc này để không bị lừa đảo của những kẻ bất nhân.

Hà Nội, ngày 27/6/2020

Chủ tịch HĐ

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh