Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

CÔNG TRƯỜNG NGÀY 6/4/2021

Ngày đăng: 07/04/2021
Tóm tắt:

CÔNG TRƯỜNG NGÀY 6/4/2021

Nội dung:

Đến ngày 06/4/2021 Công nhân đang tiếp tục đổ dầm chốt các đầu cột ở mái hiên tầng I nhà chính điện.

HĐHNVN trân trọng cảm ơn nhà tài trợ, nhà thầu, các công nhân xây dựng Nhà thờ

Chúc tất cả đều mạnh khỏe bình an!

Chúc cho công cuộc xây dựng Nhà thờ tiếp tục được hanh thông, an toàn, may mắn suốt trong quá trình xây dựng!

Hà Nội, ngày 07/4/2021

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh