Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

ĐẠI HỘI HỌ NGUYỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP: THĂM KHU DI TỊCH LỊCH SỬ BẠCH ĐẰNG GIANG

Ngày đăng: 27/06/2022
Tóm tắt:

ĐẠI HỘI HỌ NGUYỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP: THĂM KHU DI TỊCH LỊCH SỬ BẠCH ĐẰNG GIANG

Nội dung:

Buổi chiều cùng ngày Đại hội đã tổ chức đi thăm khu di tích Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên nơi có Đô Đốc Thủy Quân Nguyễn Tất Tố (913 – 984) đã giúp Ngô Quyền đánh quân Nam Hán năm 938 và giúp Lê Hoàn phá giặc Tống trên sông Bạch Đằng năm 981.

Một số hình ảnh nơi thăm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh