Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

ĐẠI HỘI TRÙ BỊ NHIỆM KỲ II 2020-2014 HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày đăng: 24/11/2019
Tóm tắt:

ĐẠI HỘI TRÙ BỊ NHIỆM KỲ II 2020-2014 HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Nội dung:

Hôm nay 24/11/2019 Đại hội trù bị nhiệm kỳ II 2020-2024 họ Nguyễn Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã diễn ra tại hội trường tư gia nhà cụ Nguyễn Văn Mỹ ở xóm Ngõ Đình, thôn Lạc Thổ Bắc, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tới dự Đại hội có các đại diện của dòng họ Nguyễn Đông Tác, họ Nguyễn Phúc, họ Nguyễn Chí Chi... các họ Nguyễn ở các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Hải phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Hòa Bình...

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I 2014-2019 và phương hướng hoạt động của Hội họ Nguyễn Việt Nam, Điều lệ sửa đổi, tên sửa đổi, danh sách bổ sung nhân sự mới, danh sách dự kiến BCH TƯ, danh sách khen thưởng... nghe các ý kiến phát biểu đóng góp cho Báo cáo và các vấn đề trên

Đại hội trù bị nhiệm kỳ II 2020-2024 họ Nguyễn Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội.

Hà Nội, ngày 24/11/2019

T/M HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

 Chủ tịch

Ts. Nguyễn Văn Kiệm


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh