Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DANH SÁCH VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIẾN THIẾT (KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐNS NGÀY 27/4/2020)

Ngày đăng: 27/04/2020
Tóm tắt:

DANH SÁCH VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIẾN THIẾT (KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐNS NGÀY 27/4/2020)

Nội dung:

DANH SÁCH VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIẾN THIẾT (KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐNS NGÀY 27/4/2020)

1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐHNVN là chủ tài khoản của HĐNHNVN, là người chịu trách nhiệm và quyết định mọi vấn đề đối nội đối ngoại trong quá trình xây dựng Nhà thờ.

2.  Phó trưởng ban thường trực thứ nhất: Cụ Nguyễn Văn Mỹ – Phó chủ tịch thường trực của HĐHNVN là người chịu trách nhiệm về nội thất trong Nhà thờ: Nội dung cách bài trí về tượng, bài vị, án gian, hoành phi, cuốn thư, câu đối trong các Ban thờ và các vật tư về đá (cụ liên hệ với anh Giang Hoài Nghệ An xem lời hứa với Hội tai hội nghị Yên Dũng năm 2017 xem anh còn giữ được không) và giải phóng phần mộ trong khuôn viên Nhà thờ

3.  Phó trưởng ban thường trực thứ hai: anh Nguyễn Quốc Thịnh – Chủ tịch tập đoàn giáo dục Duy Tân –  Cơ quan bảo trợ xây dựng Nhà thờ là UVBCH – Trưởng Ban Tài chính HĐHNVN là người chịu trách nhiệm và có quyền huy động nhân lực tài lực xây dựng Nhà thờ theo đúng bản thiết kế đã được UBND tỉnh phê duyệt và UBND huyện cấp giấy phép xây dựng.

4. Phó trưởng ban thường trực thứ ba: Ông Nguyễn Bá Khải - UVBCH HĐHNVN là người chịu trách nhiệm Thi công phần việc san ấp mặt bằng, giám sát quá trình thi công Nhà thờ và giải quyết các vướng mắc với địa phương, và giải phóng phần mộ trong khuôn viên Nhà thờ

Về Thành viên:

5. Thành viên thứ nhất: Ông Nguyễn Xuân Thụy – Phó chủ tịch thường vụ của HĐHNVN là người chịu trách nhiệm về kêu gọi vốn đầu tư và giám sát về mặt mỹ thuật, kỹ thuật trong quá trình xây dựng Nhà thờ.

6. Thành viên thứ hai: Ông Nguyễn Hữu Kúc - Phó chủ tịch thường vụ của HĐHNVN là người chịu trách nhiệm hỗ trợ cụ Nguyễn Văn Mỹ về nội thất trong Nhà thờ: Nội dung cách bài trí về tượng, bài vị, án gian, hoành phi, cuốn thư, câu đối trong các Ban thờ.

7. Thành viên thứ ba: Ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó chủ tịch thường vụ của HĐHNVN là người chịu trách nhiệm giám sát về tiến độ thi công và chất lượng công trình.

8. Thành viên thứ tư: Ông Nguyễn Bá Hải – UVBCH HĐHNVN chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực Nhà thờ, không để dân lấn chiếm hoặc quậy phá trong quá trình xây dựng cũng như khi Nhà thờ đã xây dựng xong và giải quyết các vương mắc với đị phương và giải phóng phần mộ trong khuôn viên Nhà thờ.

9. Thành viên thứ 5: Ông Nguyễn Tấn Thỉnh - UVBCH HĐHNVN chịu trách nhiệm hỗ trợ cho cụ Nguyễn Văn Mỹ và ông Nguyễn Bá Khải.

Chúc các thành viên hoàn thành công việc được giao

Chúc công cuộc xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam thành công tốt đẹp!

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh