Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM NGÀY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT (2014-2019) VÀ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024

Ngày đăng: 04/11/2019
Tóm tắt:

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM NGÀY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT (2014-2019) VÀ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024

Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết

I. Lịch sử hình thành

Nội dung:

I. Lịch sử hình thành

Họ Nguyễn Việt Nam là một họ lớn nhất nước, theo Bách khoa toàn thư 2011 chiếm khoảng 40% dân số Việt Nam, theo Tạp chí The World Geography 2015 tổng hợp trên toàn thế giới, họ Nguyễn của Việt Nam vừa được xếp vị trí thứ 4 trong tốp 10 họ phổ biến nhất thế giới, với ước tính 36 triệu người (hơn 1/3 dân số Việt Nam) mang họ này. Tuy nhiên trong cả nước lại chưa có một tổ chức chung của họ Nguyễn. Các chi họ có ban liên lạc (BLL) của chi họ mình như BLL Nguyễn Bặc toàn quốc,  BLL Nguyễn Phúc ở Huế, BLL Nguyễn Đức…Trong khi đó hầu hết các họ khác ở Việt Nam như họ Lê, họ Phạm, họ Dương, họ Đỗ … đều đã có tổ chức của dòng họ toàn quốc, nhiều tổ chức đã có từ nhiều năm như năm 2015 Hội đồng họ Phạm Việt Nam đã được thành lập trên 20 năm…

Trước tình hình đó đầu xuân năm 2012 một cuộc gặp mặt của những người cùng chí hướng tại nhà số 45 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã đề xướng thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam.

Ngày 24 tháng 2 năm 2012 tức ngày 3 tháng 2 năm Nhâm Thìn Hội người họ Nguyễn Việt Nam chính thức được thành lập. Ts Nguyễn Văn Kiệm được cử là Chủ tịch lâm thời của Hội

Hội lúc đầu có 12 người đến nay (2017) đã có hàng triệu người họ Nguyễn Việt Nam biết đến và tham gia.

Hội người Họ Nguyễn Việt Nam là một tổ chức tự nguyện rộng rãi của những người cùng mang Họ Nguyễn ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài không phân biệt tôn giáo, tầng lớp, nghề nghiệp, tuổi tác, địa vị xã hội có cùng tâm huyết tôn vinh, giữ gìn bảo tồn dòng họ mình.

Hội hoạt động tuân thủ theo các qui định của Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nhiệm vụ chủ yếu của Hội là nghiên cứu nguồn gốc Họ Nguyễn Việt Nam, lịch sử phát triển và sự ra đời của các chi Họ. Tìm hiểu và vinh danh những nhân vật nổi tiếng, các danh nhân của dòng họ nhằm khích lệ con cháu họ Nguyễn noi theo để xây dựng cuộc sống mới, văn minh. Góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, dân chủ và thịnh vượng.

Nghiên cứu lịch sử họ Nguyễn, các gia phả của các chi họ, chắp nối các chi họ để tìm về cội nguồn Tiên Tổ.

Xây dựng quỹ công đức từ sự vận động đóng góp của những nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp mang dòng họ Nguyễn ở Việt Nam và trên toàn thế giới, các nhà tán trợ ngoài họ Nguyễn. Để từ đó giúp đỡ về vật chất và tinh thần các gia đình, con em gặp khó khăn trong cuộc sống, xây dựng nhà Từ đường họ Nguyễn tại Việt Nam, tôn tạo các di tích có liên quan đến các danh nhân lịch sử họ Nguyễn.

Xây dựng và tổ chức Ban khuyến học, khuyến tài nhằm giúp đỡ và khích lệ các con em trong dòng tộc vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong thực tiễn sản xuất, phấn đấu để trở thành những nhân tài không chỉ cho dòng họ mà còn cho cả đất nước Việt Nam.

Liên kết giữa các doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân trong dòng họ, nhằm hỗ trợ nhau, chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ, tay nghề và tạo công ăn việc làm cho các thế hệ.

Hội có điều lệ hoạt động của mình. Điều lệ này đã được soạn thảo và công bố ngay sau khi Hội được thành lập trên trang Website: honguyenvietnam.vn của mình. Điều lệ này đã được xửa đổi, bổ sung lần thứ nhất và công bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc họ Nguyễn Việt Nam ngày 27/12/2014, đã được Đại hội thông qua.

Trong qua trình tìm về cội nguồn Hội đã tìm được người sứng đáng để được tôn thờ là ông tổ họ Nguyễn Việt Nam. Năm 2012 Hội tôn thờ đức thánh Tản Viên - Nguyễn Tuấn, vị đệ nhất phúc thần của nước Việt, đứng đầu trong tứ bất tử là ông Tổ họ Nguyễn Việt Nam.

Năm 2015 Hội tìm được đức Thủy tổ của người Việt là Kinh Dương Vương có tên là Nguyễn Quảng có thân phụ là Nguyễn Minh Khiết, là cha của đức Quốc tổ Lạc Long Quân và là ông nội của Vua Hùng. Nên năm 2016 BCH TW Hội đã quyết định lấy Thuỷ tổ Kinh Dương Vương của nước Việt là Thuỷ tổ của Họ Nguyễn Việt Nam, đồng thời Hội vẫn tôn thờ đức thánh Tản Viên - Nguyễn Tuấn, vị đệ nhất phúc thần của nước Việt, đứng đầu trong tứ bất tử là ông Tổ. Để phù hợp với quyết định này Điều lệ Hội đã được xửa đổi lần thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2016.

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh