Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM TỪ NGÀY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT (2014-2019) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024

Ngày đăng: 08/11/2019
Tóm tắt:

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM TỪ NGÀY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT (2014-2019) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024

PHẦN THỨ NHẤT: BÁO CÁO TỔNG KẾT

III. những thành tích Hội họ Nguyễn việt Nam đã làm được trong nhiệm kỳ 2014-2019

 

Nội dung:

2. Công tác Phát triển Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp cơ sở

Việc Phát triển Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Thực hiện nhiệm vụ này hàng loạt Ban vận động thành lập Hội người họ Nguyễn Việt Nam cấp tỉnh đã hình thành như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Tuy nhiên hoạt động này còn nhiều hạn chế.

2.1. Thành lập BCH lâm thời Hội người họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh: Ngày 03/12/2014 tại thành phố Bắc Ninh, những Người họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh mở hội nghị thành lập BCH lâm thời Hội người họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh. Tới dự có đầy đủ đại diện người họ Nguyễn ở các huyện trong tỉnh, các doanh

nhân họ Nguyễn đang lập nghiệp trong tỉnh. Tới dự còn có đại biểu của Trung ương Hội Người họ Nguyễn Việt Nam.

Hội nghị đã bầu được BCH lâm thời trong đó ông Nguyễn Xuân Thuỵ được bầu làm Chủ tịch lâm thời Hội người họ Nguyễn tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị đã thành công tốt đẹp

Trích nguồn: Hội người họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh