Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM TỪ NGÀY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT (2014-2019) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024

Ngày đăng: 22/11/2019
Tóm tắt:

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM TỪ NGÀY ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT (2014-2019) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024

IV. Báo cáo tài chính của Hội đến ngày 8/11/2019;  V. Những tồn tại

PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024

 

Nội dung:

IV. Báo cáo tài chính của Hội đến ngày 8/11/2019
Tài chính là điều kiện cần thiết cho bất cứ một tổ chức xã hội nào để duy trì sự hoạt động của mình, Hội người họ Nguyễn Việt Nam là một tổ chức xã hội không có kinh doanh nên nguồn tài chính phụ thuộc vào sự công đức tự nguyện của mỗi thành viên và các tổ chức doanh nhiệp trong dòng họ và trong xã hội. Nguồn thu này cũng chỉ có được khi mỗi lần tổ chức Đại hội hay Hội nghị tổng kết, đôi khi rải rác cũng có người mang đến Hội công đức hoặc mua một vài tác phẩm mà tác giả của những tác phẩm do hiến tặng cho Hội để làm quà biếu khi thừa thì bán lấy tiền cho quĩ Hội.
Tài chính công khai là yếu tố sống còn của một tổ chức xã hội, đây là điều làm nên tính minh bạch để tạo nên được sự tin tưởng và đoàn kết trong tổ chức
Chính vì lẽ đó nên Hội luôn luôn thực hiện phương châm tài chính công khai. Sự minh bạch công khai này được thực hiện trong báo cáo tổng kết tài chính công khai trên trang web của Hội. Trên trang web của Hội có mục: “Tài trợ đóng góp” để nêu tên những ngườicông đứcnhằm nêu gương và động viên những tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho Hội từ những đồng tiền hay hiện vật nhỏ nhất đến hàng triệu đồng và mục “Thông báo tài chính” để thông báo các khoản thu chi trong các lần Đại hội, Hội nghị cũng như báo cáo tài chính hàng năm của Hội để cho tất cả các thành viên của Hội và những người quan tâm được biết. Ngoài ra với thường vụ TƯ Hội thì được cấp bản báo cáo chi tiết việc thu, chi của hội diễn ra trong năm hoạt động.
Biết mình còn nghèo, chưa có một mạnh thường quân nào giúp sức nên Hội đã thực hiện phương châm “tiết kiệm” lên hàng đầu. Tiền công quỹ của Hội chỉ được chi trong những trường hợp cần thiết như lễ vật đi dâng hương, mua lẵng hoa khi đi ngoại giao tham gia các lễ hội...Trong các chuyến đi đó hoàn toàn là bằng xăng xe tự túc mà chủ yếu là của ông Nguyễn Văn Kiệm - Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Văn Bình -Tổng thư ký Hội, ông Nguyễn Xuân Thụy UVBCH TƯ Hội, tuyệt đối không chi vào ăn uống, trong các chuyến đi đó nếu quá bữa thì mọi người cùng bỏ tiền để ăn. Chính vì vậy trong điều kiện còn hạn chế mà quĩ Hội đã không bị hao mòn. Những khoản chi lớn từ 10 triệu đều được thông qua thường trực BCH TƯ Hội, còn đa phần là chi cho các cuộc thăm viếng, in ấn tài liệu và tất cả đều có giấy biên nhận, ghi chép đầy đủ.
Tất cả tiền quĩ Hội tồn dư đều được gửi vào ngân hàng để lấy lãi.
V. Những tồn tại
Trong 5 năm qua tuy Hội đã đạt được một số thành tích nhất định, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những tồn tại sau:
+ Hoạt động của BCH TƯ Hội còn yếu, sự nhiệt tình của các UV BCH TƯ không đồng đều, sự nhiệt tình nhiệt huyết chỉ ở một số người nhất là Thường vụ TƯ Hội, còn nhiều UV từ ngày vào hầu như không tham gia, hội họp cũng như hoạt động.
+ Công tác phát triển Hội ở các cấp cơ sở còn yếu kém, Hôị cấp tỉnh còn quá ít chủ yêu còn ở Ban vận động thành lập Hội. Nguyên nhân chủ yếu là hội viên ở đây chưa mạnh dạn thành lập, sợ về kinh phí và lực lượng tham gia. Trung ương Hội cũng mới chỉ ủng hộ về mặt Tổ chức và tinh thần chưa có kinh phí để đầu tư cho công việc này.
+ Hội cũng đã cố gắng nhưng cũng chưa vận động được sự tham gia của các Chính khách, Doanh nhân tham gia. Nhất là Chính khách có uy thế trong xã Hội làm cố vấn, chức Chủ tịch danh dự của Hội để lôi kéo các thành viên đặc biệt là các Doanh nhân họ Nguyễn vẫn còn trống. Họ Nguyễn chúng ta tuy đông có uy thế trong xã hội nhưng lại thiếu sự nhiệt tình, nhiệt huyết với dòng họ. Điều này làm cho Hội chưa phát triển như mong đợi.
+ Tổ chức các Ban như Ban Tổ chức, Ban phát triển tài chính, Ban tài vụ, Ban khuyến học khuyến tài ... chưa tốt đến nay nhiều Ban còn bỏ trống.
+ Việc tập hợp đoàn kết tất cả các Tổ chức của họ Nguyễn Việt Nam chưa được tốt. Hiện nay trong xã hội có rất nhiều tổ chức mang danh họ Nguyễn Việt Nam, đại bộ phận là những tổ chức tốt với phương châm “vì họ Nguyễn Việt Nam”, tuy nhiên cũng có những Tổ chức mượn danh nghĩa họ Nguyễn để lợi dụng cho mục đích cá nhân của mình như khuyếch cao danh thế, kiếm tiền...thậm chí những tổ chức này còn không từ thủ đoạn nào để bôi nhọ và triệt tiêu các tổ chức khác. Hội họ Nguyễn Việt Nam cũng đã bị chúng nhiều lần công phá như thuê báo trí, viết trên trang mạng xã hội làm xấu hình ảnh của Hội, ngăn cản những doanh nhân đến với Hội. Việc này chúng ta cần tuyên truyền làm tăng sức mạnh của Hội bằng thực tiễn và những việc làm cụ thể của mình sẽ làm yếu đi những Tổ chức cá nhân vô liêm sỷ đó. Đồng thời chúng ta tăng cường tập hợp, kết hợp với những Tổ chức cùng chí hướng như vừa rồi chúng ta đã làm với phương châm “Đoàn kết là sức mạnh”. Rất mong qua đó Hội ngày càng phát triển.
+ Hoạt động xã hội về tài trợ, khuyến học, giúp đỡ nhau, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn còn yếu kém
PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ 2020-2024
1. Công tác tổ chức và phát triển
Công tác tổ chức và phát triển Hội phải được đặt lên hàng đầu, khắc phục những yếu điểm của nhiệm kỳ trước. Phải lựa chọn những người có tâm có tầm vào BCH TƯ tránh tình trạng vào thì có nhưng hoạt động thì không. Duy trì nửa năm hoặc một năm sinh hoạt BCH TƯ một lần. Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, nhất là Thường vụ Trung ương. Phấn đấu có được Chủ tịch Danh dự có uy thế để thu hút và phát triển Hội.
Hiện nay chúng ta đã có lớp trẻ tổ chức rất tốt mạng lưới hoạt động của mình như Đồng niên, tuổi trẻ họ Nguyễn các tỉnh, Tổ chức Doanh nhân họ Nguyễn... Hội phải quan tâm đến các tổ chức này và dựa vào đây để phát triển Hội. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới thành lập được ít nhất 30 Tổ chức Hội cơ sở ở cấp tỉnh, thành phố. Những nơi đã có Hội cấp tỉnh thì mở rộng cấp Huyện và Xã
2. Công tác tuyên truyền, phát triển Hội viên và hoạt động xã hội
Hàng năm chúng ta phải duy trì việc đi dâng hương lễ Tổ, thể hiện sự tri ân với Tổ tiên. Đây là phương thức tuyên truyền và giáo dục cho các thế hệ trẻ họ Nguyễn Việt Nam biết đâu là Tổ tiên và có được đạo đức “Uống nước nhớ nguồn”, khích lệ được lòng tự hào dòng họ mà phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Tổ chức nhiều các buổi tọa đàm, giao lưu để tuyên truyền về nguồn gốc, lịch sử phát triển họ Nguyễn Việt Nam. Chúng ta đã thành công trong việc viết sách vậy việc truyên truyền và phổ biến những kiến thức lịch sử dựa vào những tác phẩm đã được xuất bản là điều quan trọng để cho những người con họ Nguyễn và những họ khác không hiểu sai lệnh về quá trình lịch sử của họ Nguyễn Việt Nam. Từ đó khích lệ niềm tự hào dòng họ, tự hào dân tộc.
Đẩy mạnh phát triển hội viên, quan tâm sự phát triển hội viên ở mọi tầng lớp, ở trong nước và nước ngoài. Phát triển Hội viên cả về số lượng và chất lượng, Củng cố việc ghi chép về các Hội viên.
Phát huy truyền thống Dòng họ về tài, hiếu học, coi trọng trí thức. Với phương châm “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, “phi trí bất hưng”, trong thời đại ngày nay trí tuệ của con người đã trở thành tài sản quí giá nhất. Vì vậy việc đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng và tổ chức Ban khuyến học, khuyến tài nhằm giúp đỡ và khích lệ các con em trong dòng tộc vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong thực tiễn sản xuất, phấn đấu để trở thành những nhân tài cho dòng họ, cho đất nước Việt Nam
Đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân trong dòng họ, nhằm hỗ trợ nhau, chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ, tay nghề và tạo công ăn việc làm cho các thế hệ.
Tích cự tham gia các hoạt động xã hội khác như dự các Đại hội, các buổi lễ của các địa phương, các dòng họ khác. Đây chính là dịp để chúng ta quảng bá cho Hội, cho họ Nguyễn Việt Nam.
Trong những năm tới khi đã hết hợp đồng bản quyền in sách chúng ta có thể tự tái bản đặc biệt là cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” để lấy tài liệu cho công tác tuyên truyền và quảng bá.
3. Xây dựng quỹ công đức
Tích cực xây dựng quỹ công đức từ sự vận động đóng góp của những nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp họ Nguyễn và các tổ chức xã hội, để Hội có điều kiện giúp đỡ về vật chất và tinh thần các gia đình, con em gặp khó khăn trong cuộc sống, xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn tại Việt Nam, tôn tạo các di tích có liên quan đến các danh nhân lịch sử họ Nguyễn.
Hiện nay việc cấp bách nhất của Hội là kêu gọi mọi nguồn lực cho việc xây dựng thành công Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tại khuôn viên đã được UBND tỉnh Bắc Ninh giới thiệu cho Hội.
Việc xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam là ước mong của bao người con họ Nguyễn. Đây không chỉ là trách nhiệm của những người con họ Nguyễn hôm nay mà chính là tiếng gọi thiêng liêng như một yêu cầu của Tổ tiên ông cha chúng ta
Đây không chỉ là nơi thờ phụng, thờ cúng tổ tiên thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” sự tri ân, sự ngưỡng vọng, tấm lòng thành kính của con cháu với Tổ tiên. Đây còn là cơ sở quan trọng dựa trên yếu tố tinh thần để giáo dục đạo đức, niềm tin là nơi hành lễ, cầu nguyện của con cháu trong dòng họ và đây cũng là nơi sinh hoạt thường niên của Hội, của họ Nguyễn Việt Nam.
Đây cũng là nơi trưng bày những kỷ vật truyền thống trong quá trình lịch sửphát triển của họ Nguyễn Việt Nam để con cháu thấy tự hào về Tiên tổ mà phấn đấu vươn lên. Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam không chỉ để cho thế hệ ngày hôm nay mà là để lại cho thế hệ đời đời mai sau. Vì vậy nó vô cùng quan trọng.
Nhiệm vụ trước mắt chúng ta phải hoàn thành các thủ tục về đất về giấy phép xây dựng để tiến tới Lễ độngthổ xây dựng Nhà thờ trong thời gian sớm nhất. Từ đó mới có cơ sở để kêu gọi công đức lấy ngân lượng cho công cuộc xây dựng Dự án này.
4. Công tác thi đua khen thưởng
Thi đua - Khen thưởng là một việc làm không thể thiếu được của một tổ chức xã hội. Đây là việc làm nhằm động viên kích lệ và tri ân những người có công và tâm đức với họ Nguyễn Việt Nam với hoạt động của Hội. Thi đua, khen thưởng giữ một vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Khen thưởng là sự động viên, biểu dương, ghi nhận công lao, thành tích của tập thể, cá nhân có thành tích tốt cần được động viên và nhân rộng.
Vì vậy hàng năm sẽ có cuộc bình chọn từ các cấp cơ sở để chúng ta có được những tập thể, cá nhân sứng đáng được khen thưởng trong các dịp tổng kết hàng năm của Hội.
Kính chúc Đại hội thành công!
Kính chúc các quí vị Đại biểu mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc!

Trích nguồn: Họ Nguyễn Việt Nam

Thư viện ảnh