Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

HĐHNVN TIẾP KIẾN THƯỢNG TƯỚNG VIỆN SỸ TIẾN SỸ NGUYỄN HUY HIỆU

Ngày đăng: 18/05/2020
Tóm tắt:

HĐHNVN TIẾP KIẾN THƯỢNG TƯỚNG VIỆN SỸ TIẾN SỸ NGUYỄN HUY HIỆU

Nội dung:

Ngày 18/5/2020 HĐHNVN đã tiếp kiến thượng tướng - viện sỹ – tiên sỹ Nguyễn Huy Hiệu tại văn phòng làm việc của ông.

Tại buổi tiếp kiến HĐHNVN đã trao tặng ông cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” của tác giả Ts. Nguyễn Văn Kiệm do NXB Hồng Đức xuất bản năm 2018. Thay mặt HĐHNVN Ts. Nguyễn Văn Kiệm đã báo cáo với ông kết quả của quá trình xin và đã được UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh cấp cho Cộng đồng người họ Nguyễn Việt Nam 2705,3m2 đất ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nơi tọa lạc Lăng và Đền đức Thủy tổ Kinh Dương Vương cha đẻ của Quốc tổ Lạc Long Quân, ông nội của Vua Hùng để họ Nguyễn Việt Nam xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam và kế hoạch xây dựng Nhà thờ này và cũng đã được cấp phép xây dựng.

Ông cũng đã trao tặng HĐHNVN 5 tác phẩm của ông là tác giả và của những tác giả khác viết về ông đó là:

- “ Vận dụng phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống thiên tai”

- “ Thượng tướng, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hiệu- một thời Quảng Trị”

- “ Vị Tướng với An ninh môi trường”

- “Vị trướng thành Nam”

- Và “Vị tướng 9 năm ở nhà con Rồng”

Tại buổi tiếp kiến HĐHNVN cũng đã được ông trao đổi, tâm sự chân tình như một người anh trong gia đình. Cuộc tiếp kiến diễn ra cởi mở thấm đậm tình nghĩa anh em.

HĐHNVN đã hứa cố gắng hết sức mình để xây dựng tổ chức họ Nguyễn Việt Nam lớn mạnh sứng tầm với dòng họ lớn nhất của đất nước Việt Nam này.

 Hà Nội ngày 18/5/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm


Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh