Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THĂM TƯ GIA CỤ NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Ngày đăng: 02/07/2020
Tóm tắt:

HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THĂM TƯ GIA CỤ NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Nội dung:

Ngày 1/7/2020 HĐHNVN thăm tư gia cụ Nguyễn Văn Trường – nguyên cán bộ Ban tổ chức Trung ương – hậu duệ dòng họ Nguyễn Phúc. Tại đây sau khi nghe Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội đồng báo cao về qúa trình xin đất và đang từng bước thực hiện những công việc cho công cuộc xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh – nơi có di tích lịch sử Đền và Lăng Kinh Dương Vương – Thủy tổ của người Việt cũng là Thủy tổ của họ Nguyễn Việt Nam,  cụ Trường nghe xong rất phấn khởi và nhiệt liệt ủng hộ, cụ sẽ kêu gọi con cháu chung tay góp sức cho công cuộc xây dựng này. Cụ cũng cho đoàn xem bức ảnh về Ấn tín của cụ Nguyễn Hoàng đã được vua Lê Anh Tông năm 1558 ban cho khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa. Chiếc Ấn này hiện đang được lưu giữ tại Pháp cũng do hậu duệ dòng Nguyễn Phúc lưu giữ. Mặt đáy ấn có dòng chữ nôm: “Ngôn nhất dĩ cửu đỉnh” dịch là “Một lời tựa cửu đỉnh”; một mặt bên có dòng chữ: “ Cửu Long kim tỷ vua Lê ban”. Đây là một sản vật vô cùng quí giá. Thay mặt HĐHNVN, Ts. Nguyễn Văn Kiệm đã tặng cụ cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” do NXB Hồng Đức xuất bản năm 2018. Cụ đón nhận cuốn lịch sử thật là hào hứng và nể trọng.  

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh