Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

HỌ NGUYỄN VĂN Ở MỸ ĐỨC THĂM VĂN PHÒNG HĐHNVN 45 KIM MÃ BA ĐÌNH HÀ NỘI

Ngày đăng: 08/06/2022
Tóm tắt:

HỌ NGUYỄN VĂN Ở MỸ ĐỨC THĂM VĂN PHÒNG HĐHNVN 45 KIM MÃ BA ĐÌNH HÀ NỘI

Nội dung:

Chiều ngày 8/6/2022 ông Nguyễn Văn Dậu – nguyên phó công an huyện Mỹ Đức cùng đoàn họ Nguyễn Văn ở Mỹ Đức Tp. Hà Nội đã tới thăm văn phòng HĐHNVN ở 45 Kim Mã, Ba Đình Tp. Hà Nội để tìm hiểu về HĐHNVN.

Tiếp đoàn là Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐHNVN, Ts đã giới thiệu cho đoàn biết về quá trình thành lập, họat động của HĐ và 2 kỳ Đại hội toàn quốc của HĐHNVN. Ts cũng đã động viên đoàn về việc tham gia Hội đồng và nếu được là người cầm cờ cho công cuộc phát triển HĐHNVN ở chính quê hương mình và Tp. Hà Nội. HĐHNVN đã trao tặng đoàn cuốn “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” do NXB Hồng Đức xuất bản năm 2018 của chính Ts là tác giả.

Hà Nội, ngày 8/6/2022

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh