Video
Công đức
Giới Thiệu Chung
#570

HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC BÀN VỀ NGUỒN GỐC CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM

Ngày đăng: 16/12/2018
Tóm tắt:

HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC BÀN VỀ NGUỒN GỐC CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM

Nội dung:

       Nhận lời mời của tổ chức Cộng đồng các dòng họ Việt Nam và Liên hiệp khoa học ứng dụng UIA, ngày 16/12/2018. Hội người họ Nguyễn Việt Nam đã tham dự Hội  thảo khoa học bàn về nguồn gốc các dòng họ Việt Nam tại hội trường liên hiệp khoa học Tp. Hà Nội. Tham dự đoàn đi có Ts. Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Duy Anh, ông Nguyễn Văn Nhuận và anh Nguyễn Phúc Đại. Hội mang tới Hội thảo lẵng hoa mang dòng chữ: “Hội người họ Nguyễn Việt Nam chúc mừng” cùng bài phát biểu của Ts. Nguyễn Văn Kiệm với nhan đề “Nguồn gốc cội nguồn họ Nguyễn Việt Nam”.

     Trong bài phát biểu của mình Ts. Nguyễn Văn Kiệm đã nêu các bằng chứng từ truyền thuyết, tài liệu về chính sử, dã sử, khảo cổ học và di ấn Lăng và Đền thờ để chứng minh Thủy tổ Kinh Dương Vương của người Việt cũng là Thủy tổ của người họ Nguyễn Việt Nam.

   Tham dự Hội thảo có đại diện của các dòng họ, nhà sử học Dương Trung Quốc. Cuộc Hội thảo diễn ra sôi nổi, kết thúc lúc 12 giờ và đã thành công.

Một số hình ảnh về cuộc Hội thảo

 

Thư viện ảnh