Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Ngày 20/10/2021 HĐHNVN thăm nhà thờ họ Nguyễn ở Á Lữ Bắc Ninh và nhà tài trợ bàn việc xây dựng và nội thất tiếp nhà thờ sau khi có chỉ thị mới về Covid 19

Ngày đăng: 21/10/2021
Tóm tắt:

Ngày 20/10/2021 HĐHNVN thăm nhà thờ họ Nguyễn ở Á Lữ Bắc Ninh và nhà tài trợ bàn việc xây dựng và nội thất tiếp nhà thờ sau khi có chỉ thị mới về Covid 19

Nội dung:

Ngày 20/10/2021 HĐHNVN thăm nhà thờ họ Nguyễn ở Á Lữ Bắc Ninh và nhà tài trợ bàn việc xây dựng và nội thất tiếp nhà thờ sau khi có chỉ thị mới về Covid 19. Cùng ngày 20/10/2021 HĐHNVN cùng nhà tài trợ tới thăm thắp hương đền thờ Thái Úy Lý Thường Kiệt ở Bắc Ninh, thăm và xem mô hình tượng thờ, các ban thờ dự kiến trong nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ Bắc Ninh của nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Tấn Thỉnh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐHNVN NGÀY 20/10/2021

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh