Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

NHÌN LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 14/01/2021
Tóm tắt:

NHÌN LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

6. Lễ động thổ ngày 10/7/2020

Nội dung:

6. Lễ động thổ ngày 10/7/2020 trong ngày này khi vào trình báo và xin Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương bát hương đã bốc cháy - Ngài đã cho lửa báo tin vui 

 

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh