Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG QUÊN: Xây tường và dựng các vì kèo mái hiên tầng I nhà chính điện nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ Bắc Ninh (Hình ảnh ngày 20-31/3/2021)

Ngày đăng: 23/07/2021
Tóm tắt:

NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG QUÊN: Xây tường và dựng các vì kèo mái hiên tầng I nhà chính điện nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ Bắc Ninh (Hình ảnh ngày 20-31/3/2021)

Nội dung:

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động