Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

NHỮNG HÌNH ẢNH VIDEO KHÔNG QUÊN: Ghép cốt pha đổ các thành dầm ngang mái hiên tầng I nhà chính điện nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ Bắc Ninh (Hình ảnh, video ngày 1-16/4/2021)

Ngày đăng: 24/07/2021
Tóm tắt:

NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG QUÊN: Ghép cốt pha đổ các thành dầm ngang mái hiên tầng I nhà chính điện nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ Bắc Ninh (Hình ảnh ngày 1-16/4/2021)

Nội dung:

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động