Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

Sáng nay chủ tịch HDDHNVN thăm công trường xây dựng nhà thờ sau 3 ngày đổ mái hiên tầng I nhà chính điện

Ngày đăng: 13/07/2021
Tóm tắt:

Sáng nay chủ tịch HDDHNVN thăm công trường xây dựng nhà thờ sau 3 ngày đổ mái hiên tầng I nhà chính điện

Nội dung:

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh