Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

TẤM LÒNG NHỚ VỀ NGUỒN CỘI CỦA CỤ NGUYỄN VĂN MỸ – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRƯỢC HĐHNVN

Ngày đăng: 20/10/2020
Tóm tắt:

TẤM LÒNG NHỚ VỀ NGUỒN CỘI CỦA CỤ NGUYỄN VĂN MỸ – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRƯỢC HĐHNVN

Nội dung:

Hôm nay 20/10/2020 đang điều trị bệnh ở TOKYO Nhật Bản cụ Nguyễn Văn Mỹ – Phó chủ tịch thường trực HĐHNVN đã gửi về cho hội bài thơ viết từ đáy lòng của cụ về nỗi nhớ nguồn cội.

Sau đây là toàn văn bài thơ của cụ

HĐHNVN kính chúc cụ mau khỏe mạnh để trở về cùng làm việc với Hội đồng

Hà Nội, ngày 20/10/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh