Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN NGÀY 1/4/2021

Ngày đăng: 01/04/2021
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN NGÀY 1/4/2021

Nội dung:

Hiện nay trên các trang mạng xã hội của HĐHNVN như “HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”; “Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam” hay trang chủ của Kiệm Nguyễn – Chủ tịch của HĐHNVN và cả trang Web: honguyenvietnam.vn có nhiều kẻ xấu, vô văn hóa đã đưa vào phần bình luận những lời không đúng ý nghĩa của bài viết hoặc các đường linh vô văn hóa với mục đích nhằm làm xấu xí các trang của HĐ đã bị Ban Quản trị các trang xóa bỏ.

Các trang mạng xã hội của HĐ là nhằm mục đích tuyên truyền những hoạt động của HĐ và của các thành viên đã tham gia vào các trang mạng này, lấy ý kiến đóng góp chân thành mang tính xây dựng từ các thành viên về những chủ trương của HĐ, thông báo các hoạt động của HĐ từ đó tạo niềm tin, niềm vui trong cuộc sống cho mọi người, để mọi người cùng biết cùng tham gia vào những hoạt động của HĐ như đi lễ, hội họp v.v và chúng ta đã làm được những điều đó từ khi các trang mạng xã hội của HĐHNVN ra đời.

Ở những trang riêng của HĐ như “HỌ NGUYỄN VIỆT NAM”; “Cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam” trang Web: honguyenvietnam.vn đã được BQL các trang này lọc trừ những bài viết mang tính chất quảng cáo, bán hàng không cho đưa, thậm chí lọc trừ cả những cá nhân không phải là người họ Nguyễn và những phần tử xấu, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những phần tử xấu, chống đối lọt vào để quậy phá. Vì vậy HĐHNVN đề nghị cá thành viên trong BQL nhất là các thành viên kiểm duyệt hãy tích cực hơn nữa để tiếp tục loại trừ các thành viên không tốt, các bài không tốt không đáp ứng yêu cầu của trang ra khỏi hoạt động của trang làm trong sạch đội ngũ những thành viên tham gia hoạt động của trang.

HĐ trân trọng cảm ơn sự hoạt động này của BQL!

Chúc BQL, mọi thành viên có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc!

Hà Nội, ngày 1/4/2021

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm    

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh