Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN NGÀY 19/6/2022

Ngày đăng: 19/06/2022
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN NGÀY 19/6/2022

Nội dung:

Sắc phong hình thành ở Việt Nam có liên quan đến sắc chỉ phong tước cho các thần linh, tướng sỹ... ở làng xã. Loại phong tước này là do nhà Vua nhân danh Thiên tử tiến hành phong tặng và xếp hạng cho các vị thần được thờ cúng trong các đình làng, đến thờ, nhà thờ, miếu mạo. Nhân vật trên sắc phong cũng có thể là những người dân bình thường nhưng có công lớn đối với nước với làng xã.

Các loại sắc phong biểu thị sự tôn vinh của vương triều và cộng đồng cư dân, nó chứa đựng một số thông tin có thể bổ sung thêm cho lịch sử và là một nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu các tín ngưỡng dân gian.

Đây là một loại cổ vật rất giá trị do có tính độc bản và là một nguồn tư liệu có giá trị về nhiều phương diện.

Ngày 18/6/2022 dòng họ Nguyễn Văn ở phố 4 phường Quảng Hưng thành phố Thanh Hóa do ông Nguyễn Văn Hoạch dẫn đầu đã tới Văn phòng HĐHNVN ở 45 Kim Mã, Ba Đình, Tp. Hà Nội trao tặng cho HĐ các bức sắc phong từ thời Lê niên hiệu Cảnh Hưng tạm dịch như sau gồm: Cụ “Nguyễn Gia Mô có công phụng thờ khi vua mới lên ngôi được phong chức phấn lực tướng quân, tước hiệu là lệnh ty tráng sỹ bách hô ngày 26 tháng 2 năm Cảnh Hưng thứ 14 (1753)”; Cụ “tướng sỹ lang Nguyễn Ngọc Điều vì đánh dẹp giặc ở các đạo Tuyên Hưng lập nên công lớn nên nay cấp chỉ chuẩn gia phong cho giữ chức huyện thừa phong làm tiến công thứ lang huyện thừa huện Kim Sơn ngày 6 tháng 2 năm Cảnh Hưng thứ 26 (1765)” và cụ “Nguyễn Bá Toại do cùng với chư quân lập công lớn được phong là Dực đới công lại được đặc cách phong thêm một đạo bạch khám hợp, nay giao cho thí tướng lang tri sự điện thừa hoa ngày 17 tháng 3 năm Cảnh Hưng thứ 45 (1784)”.

Những kỷ vật này sẽ được Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam giữ cất và trưng bày ở nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam khi nhà thờ xây xong.

HĐHNVN trân trọng cảm ơn dòng họ Nguyễn Văn ở Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa và đã trao tặng lại cho dòng họ cuốn: “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” của tác giả Ts. Nguyễn Văn Kiệm do NXB Hồng Đức xuất bản năm 2018.

Hà Nội, ngày 19/6/2022

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh