Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ KÊU GỌI CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 27/12/2015

Ngày đăng: 24/07/2020
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ KÊU GỌI CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 27/12/2015

Nội dung:

Ngày 27/12/2015 Hội người họ Nguyễn Việt Nam nay là HĐHNVN đã mở Hội nghị tại Hội trường Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ba Đình Hà Nội về nội dung:Tổng kết 1 năm sau Đại hội đại biểu lần thứ nhất và phát động phong trào công đức xây dựng Nhà Truyền thống nay là Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam. Tại Hội nghị này đã thông qua Nghị quyết ghi nhớ tri ân những ba con đã công đức cho công cuộc này như sau:

1. Ghi nhận vào sổ vàng công đức tất cả những người đã công đức bằng tiền mặt hay hiện vật cho công cuộc xây dựng có trị giá từ 1 đồng (một đồng) trở lên. Cuốn sổ vàng này sẽ được lưu giữ ở Nhà Truyền thống nay là Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.

2. Khắc tên vào bia đá công đức những người đã công đức bằng tiền mặt hay hiện vật cho công cuộc xây dựng có trị giá từ 10.000.000đ (Mười triệu đồng) trở lên. Bia đá công đức này được dựng ngay trong Nhà Truyền thống nay là Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.

3. Đúc tượng những người có đóng góp lớn cho công cuộc xây dựng này như lăn lộn với phong trào gây được hiệu quả cho công trình, công đức phần lớn như Nhà chính điện, Nhà tả vu + hữu vu, hay mang về những hiện vật vô giá trong qua trình sưu tầm cho công cuộc xây dựng phòng Bảo tàng, nhà truyền thống của Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam. Những tượng này sẽ được trưng bày lưu giữ ở tầng I nhà Chính điện nơi để làm bảo tàng, nhà truyền thống của Dự án Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.

Nghị quyết này hiện nay vẫn không thay đổi

Vì điều kiện tài chính có hạn nên HĐHNVN đã quyết định trong buổi lễ Khởi công xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh ngày 15/8/2020 sẽ có quà cho những người đã công đức bằng tiền mặt hay hiện vật cho công cuộc xây dựng có trị giá từ 1.000.000đ (Một triệu đồng) trở lên. Như vậy tất cả những người đã công đức cho công cuộc xây dựng Nhà thờ (hay trước đây là Nhà truyền thống) từ ngày 27/12/2015 đến nay và trong ngày lễ Khởi công từ 1.000.000đ (Một triệu đồng) đều nhận được quà tặng.

Chúng ta nên phân biệt là tiền công đức cho công cuộc xây dựng Nhà thờ (trước đây là Nhà truyền thống) khác với tiền đóng góp cho Hội để sinh hoạt, tiền đóng góp sinh hoạt không nằm trong diện này.

Vậy HĐHNVN ra thông báo này để chúng ta được biết và cùng thực hiện. Rất mong sự thông cảm của bà con họ Nguyễn Việt Nam.

Kính chúc bà con mạnh khỏe anh lành!

Hà Nội, ngày 24/7/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh