Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN VỀ VIỆC ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HĐHNVN HUYỆN AN LÃO TP. HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày đăng: 24/03/2023
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN VỀ VIỆC ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HĐHNVN HUYỆN AN LÃO TP. HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2023-2028

Nội dung:

Ngày 23/3/2023 HĐHNVN đã nhận được giấy mời tham dự Đại hội thành lập HĐHNVN huyện An Lão Tp. Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là một tin vui thể hiện sự phát triển của HĐHNVN tới các cấp cơ sở.

HĐHNVN quyết định sẽ tham dự Đại hội hội thành lập HĐHNVN huyện An Lão Tp. Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tự nguyện và tự túc xăng xe của mình để cổ vũ động viên phong trào từ vận động tiến tới Đại hội lần đầu tiên này của huyện An Lão Tp, Hải Phòng.

Ngoài trung ương Hội đồng xin mời lãnh đạo các đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Quảng Ninh tới dự chia vui với An Lão và HĐHNVN Tp. Hải Phòng.

An Lão (安老) có nghĩa nôm na là tuổi già bình yên, nguyên là vùng đất cổ. An Lão có khu công nghiệp An Tràng, và nhiều cụm công nghiệp trên quốc lộ 10. Nông nghiệp và ngành tiểu thủ công nghiệp có tỷ trọng cao. Du lịch có Núi Voi. Làng nghề có Mây tre đan Tiên Cầm; Hoa, cây cảnh Mông Thượng. Sản vật có Chè Chi Lai, Thuốc lào: Cao Mật.

HĐHNVN rất hoan nghênh HĐHNVN Tp. Hải Phòng và huyện An Lão. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà Nội, ngày 24/3/2023

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh