Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VÀ CÁC CHỨC VỤ KHÁC CỦA ÔNG NGUYỄN HỒNG MẠC

Ngày đăng: 07/10/2020
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VÀ CÁC CHỨC VỤ KHÁC CỦA ÔNG NGUYỄN HỒNG MẠC

Nội dung:

- Căn cứ vào thông báo ngày 5/10/2020 của Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Hòa Bình

- Căn cứ vào việc vi phạm vào pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam của ông Nguyễn Hồng Mạc đã bị công an tỉnh Hòa Bình bắt tam giam để điều tra.

- Căn cứ vào cuộc họp của Thường trực HĐHNVN ngày 7/10/2020 và Quyết định số 10/2020-QĐNS của Chủ tịch HĐHNVN về việc tạm đình chỉ ủy viên Ban chấp hành Trung ương HĐHNVN và các chức vụ khác của ông Nguyễn Hồng Mạc

Trong thời gian ông Nguyễn Hồng Mạc bị đình chỉ, ông Nguyễn Phương Triển – Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Hòa Bình tạm thời phụ trách hoạt động của Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Hòa Bình

Vậy Thường trực Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam ra thông báo này để mọi người cùng biết và nhìn nhận đúng vấn đề.

Hà Nội, ngày 7/10/2020

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm    

 

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh