Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2021

Ngày đăng: 22/02/2021
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2021

Nội dung:

Ngày 15/2/2021 HĐHNVN đã đăng tải lên các trang mạng xã hội của HĐ các chữ trong hoành phi câu đối đã được các cụ cao niên hiểu biết về Nho chữ cho HĐ và các câu chữ dự kiến ý tưởng của HĐ sẽ được viết và trưng bày trong Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh để lấy ý kiến đóng góp của muôn dân họ Nguyễn Việt Nam trong và ngoài nước trước khi có cuộc bàn luận và chính thức đưa vào để thực hiện trên gỗ, đá của các nghệ nhân trạm khắc.

Trước hết HĐHNVN trân trọng cảm ơn các cụ tuy tuổi cao đã công hiến vô điều kiện cho HĐ. Và xin được kính chúc các cụ luôn mạnh khỏe an khang!

Mặt khác từ ngày 15/2/2021 đến nay HĐ cũng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý về vấn đề này một cách rất chân thành với ý thức xây dựng. HĐHNVN rất trân trọng sự góp ý chân thành này của các Quí vị

Tuy nhiên cũng có những góp ý có tính chất chê bai không khiếm tốn. Thiết nghĩ về từ ngữ và hình thức đối (vì là câu đối) quan niệm giờ cũng khác trước đây nhiều. Những câu, từ hay có thể được nhiều người dùng và thông thường học nơi này học nơi khác đây mới thực sự là văn hóa của người Việt với đức tính khiêm tốn và học hỏi của mình. Việc sai đúng còn phải bàn luận. Ở đây HĐ muốn đưa ra ý kiến góp ý là phải mang tính xây dựng và hãy tự hỏi bản thân mình đã làm được gì cho xã hội, cho đất nước và cho họ Nguyễn mà mình đang mang trên người, cho nên không nên tự phụ chê bai người khác nhất là với các cụ cao niên thuộc bậc cha mẹ mình.

HĐHNVN rất mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự góp ý chân thành và mang tính xây dựng của các Quí vị.

Hà Nội ngày 22/2/2021

Chủ tịch HĐHNVN

Ts. Nguyễn Văn Kiệm  

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh