Video
Công đức
Giới Thiệu Chung

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC NĂM NAY KHÔNG TỔ CHỨC ĐI LỄ DÂNG HƯƠNG QUỐC TỔ LẠC LONG QUÂN, VUA HÙNG

Ngày đăng: 04/03/2020
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC NĂM NAY KHÔNG TỔ CHỨC ĐI LỄ DÂNG HƯƠNG QUỐC TỔ LẠC LONG QUÂN, VUA HÙNG

Nội dung:

Để phòng chống dịch cúm Covid – 19, Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã quyết định dừng việc tổ chức đi dâng hương trong dịp lễ Quốc tổ Lạc Long Quân, Quốc mẫu Âu Cơ, Các Vua Hùng và Đức thánh Tản Viên – Nguyễn Tuấn trong năm 2020. Trong những ngày lễ này chúng ta có thể tổ chức đi riêng lẻ hoặc thắp hương tưởng nhớ tới các Ngài ngay tại bàn thờ gia tiên nhà mình.

Vậy xin thống báo để tất cả các thành viên của Họ Nguyễn Việt Nam được biết và thông cảm cho.

Chúc các Quí vị an khang!

 

Trích nguồn: HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Thư viện ảnh