Video
Công đức
Giới Thiệu Chung
#601

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày đăng: 20/06/2019
Tóm tắt:

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Nội dung:

     Hội người họ Nguyễn Việt Nam xin trân trọng thông báo với tất cả những người họ Nguyễn Việt Nam về sự ra đời trang facebook “CỘNG ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM” Đây là một yêu cầu tất yếu và kịp thời về sự chia sẻ và quảng bá của Hội người họ Nguyễn Việt Nam tiến theo kịp với sức mạnh của truyền thông của trang mạng xã hội này trong thời đại công nghệ 4.0

  Vậy thay mặt tổ chức chính thống của họ Nguyễn Việt Nam, Hội người họ Nguyễn Việt Nam xin kêu gọi mọi người hãy tích cực tham gia và tuần thủ những yêu cầu nghĩa vụ của Hội viên do Ban quản trị trang ban hành.

Trân trọng cảm ơn ban quản trị và các thành viên.

Chúc tất cả những người con họ Nguyễn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Các tin bài khác:
Thư viện ảnh
Thông báo hoạt động